Ny avgift 2017

Från den 1 januari 2017 är månadsavgiften för Uppsala kommuns fritidsklubbar 200 kronor per barn och månad. Samtidigt med den nya avgiften införs en syskonrabatt på 50 kr per barn och månad.

Kulturnämnden beslutade 2016-09-29 att från och med 1 januari 2017 höja månadsavgiften för barn i fritidsklubb från 150 kr till 200 kr/månad. För syskon införs en syskonrabatt på 50 kr/månad vilket gör att du för ett eller flera yngre syskon inskrivna i fritidsklubben betalar 150 kr/månad per barn. Avgiften betalas 12 månader om året om inte platsen sägs upp.

Avgiftsändringen hinner inte genomföras på januarifakturan. Den nya avgiften kommer att debiteras i februari med retroaktivt för höjningen i januari.

Liksom tidigare gäller placeringen i fritidsklubb tills vårdnadshavarna säger upp platsen eller längst till och med juni det år barnet slutar årskurs 6.

22 december 2016