Fritidsklubbarna är fortsatt öppna

Med anledning av de nya nationella restriktionerna mot smittspridningen av covid-19 som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade fredag 18 december, har Uppsala kommuns krisledningsnämnd under måndag 21 december fattat beslut om ytterligare begränsningar i kommunens verksamheter. Regeringen har band annat uppmanat kommuner att omedelbart stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig.

Detta beslut gäller inte fritidsklubbarna. Vi håller fortsatt öppet tills vidare.

Uppdaterad: