Höstlov

Här presenterar vi alla fritidsklubbars program för Höstlovet. Samtliga aktiviteter är anpassade efter rådande situation och Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterföljs.