Maud Uppvall
Enhetschef Fritid norra
Marie Isacson
Enhetschef Fritid västra
Jaqline Claesson
Enhetschef Fritid östra
Tanim Rab
Enhetschef Treklangen
Odin Lindell
Enhetschef Fyrislund och Sävja