Storvreta fritidsklubb

Adress: Ärentunavägen 1, (I Ärentunaskolan)
Postadress:  Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 77 77
Mobil: 070-824 88 72
Ansvarig chef: Maud Uppvall, 018-727 66 02, Maud.Uppvall@uppsala.se

Sandra Lerberg
fritidsledare
Matilda Kardell
fritidsledare
Nancy Andersson
fritidsledare
Marcus Neumann
fritidsledare
Linda Falk
fritidsledare
Uppdaterad: