Anmälan

Du kan anmäla intresse till fritidsklubb på flera olika sätt. Välj det som passar dig bäst.

Anmälan och avgift

Det kostar 200 kronor per månad att vara med i fritidsklubben. Om du har syskon som också är med i klubben blir det 50 kronor billigare för dem.

Du och dina föräldrar får välja vilka dagar, tider och aktiviteter du ska delta i.
Om du ska börja i fyran kan dina föräldrar söka plats för dig från 1 juli.

Om du redan går i årskurs fyra, fem eller sex kan ni söka plats när som helst under året. Du får vara på klubben fram till juni månad det år du slutar i årskurs sex.

Om du vill sluta tidigare går det bra att säga upp din plats innan dess. Då betalar man bara avgiften för uppsägningsmånaden

Anmäl dig till fritidsklubben på Uppsala kommun eBarnUngdom (ist.se)

Uppdaterad: