Anmälan

Du kan anmäla intresse till fritidsklubb på flera olika sätt. Välj det som passar dig bäst.

På Antagningsenhetens webbplats: www.ebarnungdom.uppsala.se

På kommunens hemsida: Anmälan och uppsägning till fritidsklubb

 

Vill du ringa så når du barnomsorgens support på 018 - 727 55 00.

Uppdaterad: