Roligt på fritidsklubben

Fritidsklubbarna arrangerar fritidsaktiviteter för barn i årskurs 4-6

När skolbarnen lämnar fritidshemmet efter årskurs tre står fritidsklubben öppen. Uppsala Kommun driver idag 21 fritidsklubbar som är spridda över kommunen. Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till alla kommunala fritidsklubbar.

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för barn i årskurs 4–6. Barnen är inskrivna tillsvidare med en månads uppsägningstid. Barn och föräldrar bestämmer själva vilka dagar, tider och aktiviteter som barnen deltar i.

Anmälan till fritidsklubben kan göras under hela året. Avgiften är från 1 jan 2017 200 kr per månad.

Blivande fyror som vill börja på fritidsklubben kan göra det från 1 juli och bör meddela önskat placeringsdatum i samband med ansökan.

Barnen är välkomna till klubben varje skoldag klockan 13.00 – 18.00. På fritidsklubben finns möjlighet att spela spel, pyssla, läsa läxor, vara med på utflykter, spela teater, göra musik, äta mellanmål och mycket annat tillsammans med kompisarna!

När det är studie- och lovdagar har vi öppet klockan 08.00 – 17.00.

Mellanmål serveras varje dag och när det är studie- och lovdagar serverar vi även lunch. Under sommar- och jullov samordnas verksamheterna.

Fritidsklubben har stängt fyra dagar per år för utbildning och planering. Datum meddelas två månader i förväg. 

Medbestämmande

Alla fritidsklubbar har någon form av demokratiforum, ofta kallat klubbråd. Där ges barnen tillfälle att komma med idéer och förslag på verksamhetens innehåll. 

Försäkring

När barnen deltar i fritidsklubbens verksamhet omfattas av samma olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid.
Länk till försäkringsbrev

Länk till olycksfallsanmälan

Kort sagt:

  • Anmälan till fritidsklubb kan göras under hela året. Hitta anmälningsblankett här
  • Öppettider: 13.00-18.00 skoldagar, 08.00-17.00 lovdagar.
  • Blivande fyror som vill börja på fritidsklubben kan göra det från 1 juli
  • Mellanmål serveras varje dag. Lunch serveras på lov- och studiedagar.
  • Anmälningsblankett för sommarlovet skickas ut till alla inskrivna under april/maj månad och i november för jullovet.
  • Fritidsklubben har stängt fyra dagar per år för utbildning och planering.
  • Avgiften är för närvarande 200 kr per månad och uppsägningstiden är en månad. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Roligt på fritidsklubben