Ramsta

V. 24

Tors: Mys på klubben

Fre: Skogsutflykt om möjligt

 

V. 25

Vi fyller den med följande, som planeras in på de dagar då det passar bäst:
Baka, fika, musikquiz, går till lekparken i Ramstalund, utflykt till Summer Zone, utelekar

 

V. 26-31 STÄNGT på Ramsta. Planering lämnas till sammanslagningsenheterna

 

V. 32:

Vi fyller den med följande, som planeras in på de dagar då det passar bäst:
Badutflykt, utflykt till Uppsala, utelekar, bakning, spontana aktiviteter

 

V. 33

Lennakatten till Fjällnorabadet på onsdagen. I övrigt spontana aktiviteter på klubben

 

V.34.

Måndagen spenderar vi på klubben och lär känna de nya barnen

Uppdaterad: