Adress: Ramsta skola Hus E, Ramstalund
Postadress: 75591 Uppsala
Telefon: 018-727 80 35 
Ansvarig chef: Marie Isacson, 018-727 54 34, Marie.Isacsson@uppsala.se

På Ramsta fritidskubb jobbar:

Uppdaterad: