Fritidsverksamheten är en trygg plats

Våra fritidsklubbar finns för att skapa en meningsfull fritid för Uppsalas barn och ska alltid vara en trygg plats. Fritidsklubbarna finns i 24 stadsdelar och landsbygdsorter. Här möter barnen trygga fritidsledare och vuxen närvaro i sin vardag.

Många är oroliga efter de senaste årens utveckling med kriminalitet, skjutningar och sprängningar, inte minst våra barn och unga. Då är en trygg plats även utanför hem och skola extra viktigt.

Inom Fritid Uppsala har vi tydliga rutiner för vad vi gör om något händer i närheten, för att alla besökare ska kunna känna sig trygga. Varje fritidsklubb har dessutom en krisplan som repeteras regelbundet.

Välkommen till fritidsklubben!

Uppdaterad: