Treklangens fritidsklubb

Adress: Valthornsvägen 19
Postadress: 756 50 Uppsala
Telefon: 018-727 62 20

Ansvarig chef: Behzad Dariusson, 018-727 62 81
behzad.dariusson@uppsala.se

Linda Sahindal
Fritidsledare
Kamiran Zaher
Fritidsledare
Amanda Bodin
Fritidsledare
Karima Lindberg
Fritidsledare
Roberth Sundberg
Fritidsledare
Uppdaterad: