Vänge fritidsklubb

Adress: Lärarvägen 7
Postadress: Vänge fritidsgård, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 80 63
Ansvarig chef: Marie Isacson, 018-727 54 34, Marie.Isacsson@uppsala.se

Pia Persson
fritidsledare
Mohammed Khalid
Fritidsledare
Uppdaterad: