Vattholma fritidsklubb

Adress: Malmvågsvägen 4
Postadress: 743 50 Uppsala.
Telefon: 018-727 78 48
Ansvarig chef: Maud Uppvall, 018-727 66 02, Maud.Uppvall@uppsala.se

Åsa Engblom
fritidsledare
Heidi Mykännen
fritidsledare
Dennis Eriksson
fritidsledare
Abbas Deykalan
fritidsledare
Uppdaterad: