Disponentvillans fritidsklubb

Adress: Vänortsgatan 115 - 117
Postadress: 752 63 Uppsala
Telefon: 018-727 54 30
Ansvarig chef: Marie Isacson, 018-727 54 34, Marie.Isacsson@uppsala.se

Marie Luks
fritidsledare
Kristoffer Söderberg
fritidsledare
Uppdaterad: