Fritidsklubbarna fortsatt utomhus

Region Uppsala har fortsättningsvis ett ansträngt läge när det gäller Covid-19.

Fritidsklubbarna fortsätter att bedriva sin verksamhet utomhus, i möjligaste mån, hela vårterminen ut. Smittskyddsläkaren och grundskolans ledning avbryter dock sin vädjan om att barn som har möjlighet ska stanna hemma från verksamheterna.  Genom att alla vistas utomhus minskar risken för smittspridning.

Uppdaterad: